Brown & Co
Home Staging

Brown & Co Home Staging świadczy szeroko pojęte usługi związane z doradztwem w nieruchomościach mieszkaniowych i komercyjnych. Realizujemy całościowe projekty związane z nabyciem, przygotowaniem nieruchomości do wynajmu, adaptacji na cele mieszkaniowe lub komercyjne, sprzedaży, jak również prezentowanie nieruchomości na żywo oraz zarządzanie najmem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.